3 spôsoby, ako si zaobstarať dom

Zaobstaranie vlastného bývania sa suverénne radí medzi najväčšie životné investície. Pritom je to jedna zo základných ľudských potrieb – mať kde bývať. Akým spôsobom sa vám môže pomôcť vlastné bývanie získať? Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých riešení?

Dom na kľúč

Nízkoenergetické domy na kľúč sa v súčasnosti zaraďujú medzi najčastejšie realizované stavby pre rodinné domy. Nízkoenergetické domy majú po celú dobu svojej životnosti vysoký štandard žitia a je tu dbané na trvalo úsporné riešenia. Aj keď je počiatočná cena vyššia, vo finále vždy ušetríte. Zvolené materiály a postupy sú certifikované. Domy na kľúč samy zaistia vybavenie štátnej dotácie, ktorá sa môže pohybovať až vo výške pol milióna korún. Dom na kľúč predstavuje istotu použitých materiálov aj postupov.

Stavba svojpomocne

Druhá možnosť je postaviť si dom na vlastnú päsť. Tu je nutné najskôr vybaviť všetky povolenia a zaistiť si plány k domu. Nasleduje niekoľko rokov stavebných prác. V prípade stavby klasickej veľkosti rodinného domu sa ale ľudia väčšinou stretávajú s diskomfortom pre svoj život. Po dlhú dobu sú nútení platiť náklady za náhradné bývanie, ich dom stále nie je hotový. Všetok svoj voľný čas venujú stavbe, čo sa negatívne podpisuje nielen na rodinných vzťahoch, ale aj na zdravotnom stave. Použité technológie zriedkakedy spĺňajú základné štandardy pre moderné bývanie.

Stavba s firmou

Posledná možnosť je kombinácia stavby svojpomocne, kedy sa ale na niektoré odborné práce prizve špecializovaná firma. Aj tu ale dochádza k mnohým trecím plochám. Firma síce zodpovedá za postupy, ktoré používa, ale nijako ju nezaujíma iný odbor. Nie je tak zaistená konzistencia stavebných prác, ich nadväznosť a previazanosť je diskutabilná. Kvôli oneskoreniam v prácach jednotlivých firiem sa v konečnom dôsledku mnohokrát nedá hovoriť o úspore.

Každý zo spôsobov výstavby rodinného domu má svoje výhody a nevýhody.