Živli alebo zlodeji? S dobrou poistkou môžete byť v kľude!

Požiar, povodne, záplavy, úder blesku, ale aj zlodeji alebo vandali môžu spôsobiť státisícové až miliónové škody na vašom majetku. Škody pri všetkých týchto udalostiach vám môže nahradiť plnenie z dohodnutého poistenia. Je však nutné mať kvalitné poistenie, ktoré kryje väčšinu rizík. Nemenej dôležitá je aj výška dohodnutej poistnej sumy, aby náhrada škody vystačila na opravu poškodeného alebo na obstaranie nového vybavenia. Dobrá poistka však ponúka ešte niečo navyše, napr. asistenčné služby zahŕňajúce elektrikárske alebo zámočnícke práce.

Nezabudnite si nehnuteľnosť poistiť

Zdá sa to neuveriteľné, ale až polovica vlastníkov nehnuteľností nemá svoj majetok poistený vôbec, prípadne má poistku zastaranú alebo chybne dohodnutú. Poistenie domácnosti online je pritom nadmieru ľahké, stačí poznať výmeru bytu v m². Taká poistka kryje základné a katastrofické riziká, poistná čiastka sa vypočítava paušálne z udanej obytnej plochy a nehrozí tak riziko tzv. podpoistenia.

Vrátane poistky na blbosť

Také komplexné poistenie bytu a domácnosti je dokonca vrátane ľudovo nazývanej poistky na blbosť alebo poistenie občianskej zodpovednosti. Toto poistenie vám kryje škody, ktoré spôsobíte svojou neopatrnosťou niekomu inému. Môže ísť o zrazenie lyžiara na zjazdovke, ale aj vykúrenie suseda prasknutou hadicou pri toalete. Poistka sa vzťahuje tiež na členov vašej rodiny, neplatí však na škody spôsobené domácimi miláčikmi, ale má dokonca celosvetovú platnosť.

S pomocou elektrikára alebo zámočníka

Hovorí sa, že dobrá poistka sa spozná až pri riešení škodovej udalosti. Kvalitné poistenie majetku totiž zahŕňa nonstop asistenčnú službu, kde vám pomôžu nielen s riešením danej udalosti, ale hlavne pomôžu v núdzi. Takouto pomocou sa rozumie výpomoc remeselníkov, napr. elektrikára, zámočníka, plynára alebo sklenára, ale možno takto požiadať o otvorenie dverí, výmenu zámku, náhradné ubytovanie aj núdzové uskladnenie vecí.