Tinitus: Čo to je a ako sa prejavuje?

Prezident našej republiky sa pred časom nechal počuť, že k jeho zdravotným problémom sa pripojil tinnitus. Tento nepríjemný stav pritom postihuje ľudí všetkých vekových kategórií. O čo sa jedná?

Pred tinnitom nemožno utiecť

Ako tinnitus sa označuje veľmi nepríjemné pískanie, šumenie a zvonenie v ušiach. Také, ktoré ostatní nevnímajú a nie je spôsobené vonkajšími vplyvmi. Laicky povedané je to počuteľný šum, ktorého charakter a intenzita sa postupne môžu meniť. Chronický tinnitus je potom veľmi obmedzujúci.

Akútne prípady tinnitu sa dajú pomocou vhodnej medikácie významne eliminovať. Chronické priebehy už ale možno obmedziť len čiastočne.

Jedno, alebo obe uši?

Tinnitus niekto dokonca vníma aj iným spôsobom. Môže sa tak stať, že počuje napríklad syčanie, hučanie, šumenie, zvonenie, bzučanie, alebo aj tikanie či pískanie. Vždy sú to ale sluchové vnemy, ktoré nemajú žiadny zdroj v okolitom prostredí pacienta. Pacient je tak vystavený neustálym vnútorným zvukom, ktoré mu neumožňujú sa bežným spôsobom sústrediť a vnímať bežné činnosti.

Niektorí pacienti uvádzajú tento stav ako niečo, čo počuje iba v jednom uchu. U iných je vnímaný hluk v oboch ušiach. Citlivejšie osoby potom nevnímajú sluchové vnemy v priestore uší, ale priamo v hlave.

Intenzita tinnitu

Sluchové vnemy, ktoré tinnitus sprevádzajú, majú rôznu intenzitu. Môže sa jednať o nízke, hlboké aj vysoké zvuky. Niektorí pacienti vnímajú zvuky len občas, pre iných je tento stav trvalý. Intenzitu zvukového vnemu tiež vnímajú pacienti rozlične.

Lekárska veda doteraz nebola schopná spoľahlivo označiť dôvody vzniku tinnitu a označuje ich ako následok iných zdravotných ťažkostí. Mechanizmus vzniku problémov zatiaľ nebol spoľahlivo objasnený. Ako spúšťač sa ale často označuje napríklad poškodenie sluchu, poranenia uší a hlavy, zápal stredného ucha, užívanie liekov, neurologické, psychiatrické alebo metabolické ochorenie, starecká nedoslýchavosť, borelióza alebo dlhodobý stres.