Počet ľudí zneužívajúcich lieky na úzkosť aj nespavosť pribúda

Doba koronavírusová sa výrazne zapísala do našich životov. Zatiaľ čo niektoré to nepostihlo takmer vôbec, iní sa dostali do existenčných problémov, s ktorými prišiel aj celý rad závislostí. Svoje problémy riešili alkoholom, z finančných problémov sa chceli dostať s pomocou hier a gamblerstva bolo to, čo im onedlho zaťukalo na dvere. Okrem týchto nevľúdnych vplyvov sa tiež počas aktuálnej pandémie zvýšil počet ľudí, ktorí zneužívajú lieky na úzkosť a nespavosť. Berú si ich až príliš, stávajú sa na nich závislí a ohrozujú tým svoje zdravie.

Psychoaktívne lieky zneužíva bezmála milión ľudí

Nie je to tak dávno, čo sa čísla pacientov zneužívajúcich psychoaktívne látky pohybovali v ďaleko nižších cifrách. S príchodom koronaviru a mnohých problémov s ním spojených sa však tento počet výrazne zvýšil za pomerne krátky čas. Nedávne štatistiky ukázali, že psychoaktívne látky v Českej republike odhadom zneužíva bezmála jeden milión ľudí (konkrétne 900 tisíc). Do kategórie týchto liečiv spadajú napríklad hypnotiká, ďalej analgetiká alebo sedatíva.

Podľa odborníkov sa zneužívanie liečiv nevyskytuje iba u ľudí, ktorí sa dlhšiu dobu zaraďujú medzi závislých jedincov. Počet prípadov rastie aj vo všeobecnej populácii.

Závislosť na liekoch sa stáva stále výraznejším problémom

Aj keď v minulosti bola závislosť na liekoch skôr upozaďovaná, teraz sa začína jedná o veľmi výrazný problém, ktorý má samozrejme rovnako následky ako iné závislosti. Najlepšie je možné prirovnať k závislosti na drogách. Sú pre nich špecifické podobné príznaky.

Sedatíva užívajú hlavne ženy

Zo štatistík tiež vyplýva, že problém so závislosťou na liekoch majú najčastejšie ženy, respektíve ide o závislosť, ktorá je medzi nežným pohlavím oveľa viac rozšírená. Zneužívanie sedatív (a tiež hypnotík) podľa odborníkov rastie s vekom. Najviac žien zneužívajúcich psychoaktívne liečivá spadajú do starších vekových skupín.