Nepravidelná menštruácia môže byť príznakom choroby. Aké?

Menštruácia je niečo, čo skrátka patrí k životu žien. Ženy si musia uvedomiť, že bez menštruácie to v ich živote nepôjde. Ak je však menštruácia pravidelná, ženám to až tak nevadí. Bohužiaľ táto každomesačné záležitosť tiež môže byť poriadne nepravidelná. Za nepravidelnou menštruáciou môže stať všeličo, dokonca aj vážne choroby, ktoré treba včas začať liečiť. Ženy, pozorujte svoju menštruáciu a v prípade nepravidelnosti radšej vyhľadajte lekársku pomoc.

Všeobecne platí, že menštruačný cyklus trvá priemerne dvadsaťosem dní. Ak sa však menštruácia neobjaví alebo objavia s oneskorením či naopak s veľkým predstihom, ak je menštruácia príliš krátka alebo naopak príliš dlhá, to môže znamenať veľké problémy. Nepravidelná menštruácia môže byť symptómom nejedného vážneho ochorenia, spomeňme si najčastejšie ochorenia, ktorým nepravidelná menštruácia predchádza.

Ochorenie štítnej žľazy

Nepravidelná menštruácia môže byť symptómom ochorenie štítnej žľazy. Pokiaľ hovoríme o štítnej žľaze, hovoríme o žľaze v našom krku, ktorá zodpovedá za reguláciu metabolizmu. Sama štítna žľaza navyše môže ovplyvňovať náš menštruačný cyklus. Ak máte oneskorenú menštruáciu alebo príliš predčasné cykly, môže to znamenať, že je štítna žľaza nadmerne aktívne alebo naopak neaktívne.

Cukrovka

S menštruačnými problémami sa tiež spája cukrovka. To vyplýva z nejednej štúdie. Ak trpíte cukrovkou prvého stupňa, môžu byť menštruačné cykly dlhšie alebo môže byť krvácanie naozaj výrazné. K stabilizácii môže dôjsť s pomocou antikoncepcie, ktorá menštruačné cykly účel a spravidelní.

Poruchy príjmu potravy

Nepravidelná menštruácia je tiež následkom poruchy príjmu potravy. Či už trpíte anorexiou alebo bulímii, vaše telo nefunguje tak, ako má. Ani menštruácie nemôže dôjsť pri takých ochorení vtedy, kedy ju naozaj očakávate. Veľakrát sa pacientom trpiacim spomínanými chorobami menštruácie zastaví a nemajú ju vôbec.