Čo to znamená zdravé bývanie?

V súvislosti so zistením, že moderný človek trávi až deväťdesiat percent svojho času v budovách, sa často spomína pojem „zdravé bývanie“. Keďže je pravdepodobné, že tieto výsledky štatistík sa v budúcich rokoch nezmenia, pretože ľudia budú pracovať stále viac a viac formou home office, ponúka sa otázka, čo to zdravé bývanie vlastne je.

Všeobecne sa o zdravom bývaní hovorí ako o spôsobe žitia v príbytku, ktorý toľko nezaťažuje zdravie. Čiže domy sú opradené dostatkom zelene, majú terasu alebo balkón, kde naberajú čerstvý do pľúc. Toto zdravé bývanie sa postupne začína premiestňovať aj do kancelárií a firiem, kde sa budujú terasy na streche či ďalšie podoby príjemného prostredia.

Čo znamená well-being?

Pokiaľ ste s pojmom „zdravé bývanie“ už prišli v minulosti do kontaktu, možno ste v súvislosti s pojmom zaznamenali aj slovné spojenie „well-being“. A položili ste si otázku, čo to vlastne znamená. Podľa tejto filozofie je to riešenie celých interiérov, kde hrajú úlohu hlavne prírodné materiály, dobrá dispozícia a predovšetkým ergonómia, príjemné a funkčné osvetlenie a živé rastliny. K tomu všetkému ďalšie veci, ktoré človeku robia dobre.

Dalo by sa povedať, že v takzvanom duchu „well-being“ by sa malo niesť celé zdravé bývanie.

Sledujú sa aj technické parametre

Je dôležité spomenúť, že v zdravom bývaní sa sledujú aj technické parametre, ako je napríklad vysoká vlhkosť pri varení, praní alebo vysoká vlhkosť sálajúca z akvária či terária. Keďže je vysoká vlhkosť obvykle tým ideálnym prostredím pre vznik plesní a mikroorganizmov, kladie sa dôraz na technológie túto situáciu riešiacu a vzniku mikroorganizmov zamedzujúce.

Často sa kladie dôraz aj na také veci, ako sú nátery alebo skladby omietok či zloženie lepidiel, pretože toto všetko má vplyv na bývanie a na to, či sa budeme môcť baviť o zdravom či nezdravom príbytku.