Ako napísať diplomovú prácu krok za krokom

Či už ste sa niekoľkými rokmi štúdia prebehli viac či menej zdarne, na konci vás čaká finálna skúška vo forme diplomovej práce. Tej sa nevyhnete, ale môžete sa vopred pripraviť na postup, ktorého sa budete držať. A presne ten sa dozviete v nasledujúcom článku. 

Úplným základom je samozrejme voľba témy a ciele vašej práce. Určite je vždy lepšie zvoliť tému ktoré je vám blízke, trochu vás zaujíma a pôjde vám dobre od ruky. Téma by malo rozvíjať vaše silné stránky, ak to tak bude, na výsledku to bude poznať. Je dobré tému prebrať s vedúcim a vopred si zistiť, čo od vás vlastne čaká. Ostatne voľba správneho vedúceho by mohla byť kapitolou sama pre seba. Stanovte si cieľ, ktorý je možné splniť, definujte si ho pre seba a vpíšte si ho hrubým červeným fixkou do pamäte. 

Tip: Než sa vrhnete na budúci postup mali by ste vedieť, že na prácu nemusíte byť sami. Rovnako ako mnoho ďalších študentov môžete využiť možnosť vypracovania diplomovej práce na zákazku. Anonymne a bez starostí môžete mať to, na čo by ste sa inak dlho dreli. 

Diplomová práca krok za krokom 

Pozrite sa na jednotlivé krôčiky, po ktorých budete pri písaní vašej diplomovej práce postupovať. Ak budete mať presný plán a krôčik po krôčiku postupovať, máte už skoro vyhraté. 

úplný začiatok 

 • Zistitečas a dátum odovzdania práce 
 • Zistitevšetky formálne náležitosti 
 • Koľkovýtlačkov vaša škola požaduje? 
 • aképrílohy musia práce mať? 

Téma a vedúci práce 

 • Vyberte si vhodnétému
 • Vyberte sivedúcehovašej práce 
 • Vypracujte aodovzdajtetézy práce 
 • Naplánujte sikonzultácie

samotné písanie 

 • Nájditevšetky podklady k téme 
 • Vypracovaniediplomovej práce začína osnovou 
 • Vypracujte si osnovu
 • Napíšteúvod i záver 
 • Spracujtepoznámky aj citácie a uveďte zdroje 
 • Skontrolujtegramatiku a štylistiku 
 • Nechajtesi prácu schváliť vedúcim 
 • Vytvorteobsah a pripojte prílohy 

Tlač a väzba 

 • Vybertefarbudosiek a písmo 
 • Výrobudosiekobjednajte vopred 
 • Nezabudnitena nutný počet kópií 
 • Kópianezabudnite podpísať