Sú rôzne spôsoby odpočinku

Keď je naše telo plné napätia a keď nám šéf pije krv, cítime, že potrebujeme utiecť z rýchlo ubíhajícího, hektického sveta. Potrebujeme spomaliť, oddýchnuť si, aby sme opäť vyčistili hlavu, ktorá je plná negatívnych myšlienok a pocitov. Mnohí ľudia odchádza na dovolenku, ale pravdou je, že nemusíte jazdiť na dovolenku, keď túžime po chvíľke odpočinku. Stačí, keď si kúpime meditačné pyramídu, ktorú umiestnime napríklad na našu záhradu, kde bude krásnym prvkom, ktorý len tak niekto nemá. 

Meditačné pyramíde sa tiež prezýva liečivá pyramída, ale odborníci sú skôr toho názoru, že sa jedná o miesto určené pre meditáciu, odpočinok, relaxáciu či trebárs čítanie. Liečenie prebieha maximálne po psychickej stránke, nelieči teda v pravom slova zmysle. Ostatne vyskúšajte si moc meditačných pyramíd aj vy. 

V meditačné pyramíde vzniká pyramidálne energie 

Meditačné pyramída, ktoré sa tiež hovorí pyramída energie alebo energetická pyramída, je miesto, kde sa vám dostane zaslúženého odpočinku. Nemusíte jazdiť na dovolenku do zahraničia, stačí si na chvíľku zasadnúť do pyramídy, kde dôjde k odreagovanie. Mnohí ľudia, ktorí už vyskúšali tento zázrak, tvrdí, že po chvíľke strávenej v meditačnej pyramíde boli odpočinutí tak, ako keby spali dlhé hodiny. To je rozhodne dôvod, prečo meditačné pyramídu vyskúšať, nemyslíte? 

Pravdou je, že aj keď nemožno považovať pyramídy energie za liečivé pyramídy, vzniká tu pyramidálne energie, ktorá pozitívne pôsobí na človeka a na jeho okolie. Pyramidálne energia je spojením zemskej energie putujúci do pyramídy zospodu a vesmírnej energie, ktorá putuje do pyramídy skrze špičku. V pyramíde sa potom jednotlivé energie spájajú v jednu pyramidálne energiu. 

Ako bude pyramída pôsobiť na vás? 

Aj keď odborníci tvrdia, že meditačné pyramída je miesto pre oddych a relaxáciu a že maximálne ovplyvňuje psychickú stránku človeka, na každého človeka pôsobí energetická pyramída inak. Niektorí sú toho názoru, že sa urýchľuje liečba ochorenia, iní zase tvrdia, že pyramída zbavila telo stresu a všetkého nahromadeného napätia. Ako bude pôsobiť na vás?