Očkovanie proti tetanu ako téma, ktorú stále rozdeľuje spoločnosť

Na súčasný problém budeme pozerať z pozície laikov, nie zdravotníckej verejnosti. Zaiste, lekári stále hovoria o význame očkovania, ako o ochrane proti smrteľným chorobám. Prečo sa laická verejnosť očkovaniu bráni! Neveríme snáď lekárskej obci, alebo sa domnievame, že chcú farmaceutické firmy na nás iba zbohatnúť, pretože ony majú priamu väzbu na očkovacie séra.

Očkovanie má svojich fanúšikov aj odporcov

Väčšina z nás je očkovaná, ale sú aj takí, ktorí sa očkovaniu bránia. V poslednej dobe sa veľa hovorilo o tom, ako dnešní rodičia nechcú nechávať očkovať svoje malé deti. Zrejme majú svoje dôvody, a možno aj skúsenosti zo svojho blízkeho okolia. Skutočnosťou stále zostáva, že plošným očkovaním obyvateľstva sa odstránili mnohé smrteľné choroby. Avšak, tak jednoduché to nie je. Ony tu stále sú, len sme proti riziku zákerných chorôb chránení očkovaním, ale malo by byť iba na každom z nás, ako sa k tomu postavíme. Prístup štátu k tejto problematike nie je tiež úplne správny. Direktívne postoje k riešeniu problematiky nikdy neprispejú.

Tetanovka do zadnice alebo ramena

Koľko obyvateľov Českej republiky je očkovaných proti tetanu, to sa zrejme takto od stola nedá presne zistiť, ale napriek tomu si uvedomujeme, že preočkovanie obyvateľstva proti tetanu je veľmi nízke. Mnohí z nás na očkovanie zabúdajú, alebo majú osobné dôvody, prečo sa nenechajú proti tetanu preočkovať, napríklad strach z injekčných ihiel. Čitateľka pani Petra k tomu povedala, že je alergik, a očkovanie sa obáva. Má potvrdenú alergiu na mnoho liekov a mastí, a nemieni podstupovať riziko anafylaktického šoku, ktorý jej v prípade nevhodne zvoleného liečivá hrozí. Stavila teda na voľbu medzi dvoma rizikami.

Všeobecne možno povedať, že očkovanie proti tetanu (ale napokon akékoľvek očkovanie) je témou, ktorú stále rozdeľuje spoločnosť. Nájdu sa odporcovia aj fanúšikov vakcín, v každom prípade musíme hovoriť o zázrakoch medicíny.