Ako sa vyliečiť zo závislosti? Nie je to ľahké, je to ale možné

To, aká je liečba závislostí zložitá, si človek uvedomí, až keď chce sám prestať s nejakým zlozvykom. Už ste niekedy skúšali schudnúť? Prestať s cigaretami? Vydržať deň bez mobilného telefónu? To všetko je o vôli. Pokiaľ sa jedná o škodlivú závislosť, prejavuje sa to tak, že ľudia pokračujú v škodlivom správaní (užívanie liekov, drog či alkoholu, gamblerstvo a pod.), aj keď vie, že to vyvoláva negatívne dôsledky. Závislosť mení systém odmien v mozgu, čo zvyšuje túžbu po látkach alebo skúsenostiach. To je tiež dôvod, prečo je odvykanie také zložité.

Rozhodnite sa pre zmenu

Základom liečby závislosti je uvedomenie si problému. Tým, že uznáte, že je potrebná zmena, to znamená, že si pripúšťate, že máte problém. A hlavne vôľu ho riešiť. Je lepšie postupovať po malých krôčikoch ako si stanoviť veľký cieľ. Pokiaľ sa vám totiž nedarí dosiahnuť veľký cieľ (ktorý je v nedohľadne), je veľmi pravdepodobná recidíva. A tá je oveľa nebezpečnejšia ako pokračovanie v závislosti bez zmien. Veľmi užitočná je konzultácia s lekárom alebo adiktológom.

Pripravte sa na zmenu

Ešte než pristúpite k samotnej liečbe, treba sa na zmenu pripraviť. To zahŕňa odstránenie návykovej látky z domu a odstránenie spúšťačov vo vašom živote. Práve spúšťače totiž zvyšujú pravdepodobnosť, že tieto látky zase požijete. Je možné, že budete musieť zmeniť svoju každodennú rutinu, obmedzíte kontakt s niektorými ľuďmi a pod. To môže vyvolať osamelosť. Preto je vhodné zaradiť sa medzi podporné skupiny ľudí, ktorí prechádzajú tým istým, čo vy (anonymní alkoholici a pod.).

Pozor na abstinenčné príznaky

Liečba závislosti na alkohole, drogách alebo liekoch môže zahŕňať abstinenčné príznaky. Tie je dobré poznať vopred, aby sme vedeli, čo všetko môžeme očakávať. A že náš terajší stav je normálny. Vzhľadom na to, že niektoré abstinenčné príznaky môžu byť až život ohrozujúce, je aj tu na mieste konzultácia s odborníkom.