Konope a jeho druhy

Konope je v našej spoločnosti skôr ešte tabu. Niektorí ho považujú za tvrdú drogu, ale aj napriek tomu sa jedná o jednu z najrozšírenejších rastlín a najobľúbenejších plodín na celom svete, a to už od úsvitu starovekých civilizácií.

Prvé stopy po konope prichádzajú už z neolitu, teda z doby viac ako 3000 rokov pred naším letopočtom. Za túto významnú dobu vzniklo mnoho druhov konope a stovky nových odrôd. Ako konope delíme?

Druhy konope

Konope delíme na tri genofondové skupiny: indické, siate a divoké. Genofondy sa rozlišujú podľa štruktúry, vonkajšieho vzhľadu a zloženia fytosubstancií. V týchto odrodách sa miešajú genotypy sativa a indica v rôznom pomere.

Ďalším pojmom, ktorý by sme na odlíšenie konope mali poznať, je konope na vlákno a priemyselné konope. Definícia priemyselnej konope stojí v zákone 4 o boji preto drogovej závislosti.

V lekárskom odvetví sa používa pojmu liečebná marihuana

Indické konope

Indické konope má korene na Blízkom východe av Afganistane. Jeho odrody sú podstatne nižšie ako odrody siateho konope. Sú tiež rozložitejšie, bujnejšie a odolnejšie voči nízkym teplotám. Vo väčšine prípadov majú aj bujnejšie kvetenstvo.

Čo sa týka kanabionoidov, sú na tom rovnako ako odrody sativa. Obvykle však majú najvyššiu koncentráciu THC.

Divoké konope

Divoké konope patrí medzi najnižších zástupcov druhu a má oveľa menšie kvetenstvo. Prítomnosť kvetenstva je však jeho charakteristickým znakom.

Tento druh je oveľa odolnejší ako tie ostatné, to má však vplyv na nízky obsah THC.

Siate konope – sativa

Sativa má rada teplo, rastie veľmi rýchlo a môže dosahovať výšku až 5 metrov. Má výrazne viac listov a väčšie kvetenstvo. Ide o veľmi rozmanitý kmeň. V závislosti na genetike sa určuje pomer THC a CBD. Väčšinou sa však jedná o nízky až stredný obsah THC a nízky až vysoký obsah CBD.

Priemyselné konope (vlákno)

Priemyselné odrody sú také, ktoré je možné v rámci Európskej únie a ďalších krajín legálne pestovať, sú však regulované zákonom. V EÚ nesmie obsah THC v konope presiahnuť 0,2 %, v Česku je hranica posunutá na 1 %. Na tento účel pestovatelia vysievajú špeciálne odrody.

Z priemyselného konope sa vyrábajú CBD oleje, konopné potraviny, ale aj ďalšie produkty ako povrazy, tkaniny, bioplasty či betón.

Liečebné konope

Liečebné účinky konope vyplývajú z vedeckých štúdií, ktoré ukazujú, že marihuana môže pomôcť pri rôznych zdravotných problémoch. Medzinárodná lekárska a vedecká komunita prijala pojem liečebnej konope na označenie liečebných vlastností niektorých jeho zložiek.

Liečebné konope je k dostaniu v lekárňach pre pacientov s predpisom.