Ak sa bojíte sklamanie, odnaučte sa čokoľvek očakávať

Musíte sa cítiť príjemne, maximálne pohodlne a nie ako nejaká menejcenná, nedostatočná či úbohá verzie seba Očakávania, ktora často nedopadne podľa našich predstáv, má vacsinou z nás. Vacsinou z nás zažila sklamanie, ktore plynie z mnohých inych scenárov, než KÉ sme si sami vytvorili vo svojej hlave. Očakávať je dobré ľan Vtedy, ked si pri tom udržuje svoju pozitívnu energiu a nevytvárame veľký tlak. Očakávania je Naso prirodzene Súčasti. Ide o mentálne návyk, ktory je úplne Prirodzený. V určitých momentoch je dokonca pozitívne a mozem Viesta k tomu, aby sme na seba a na vzťahoch s druhými stále pracovali. V mnohých prípadoch ale mozu očakávania Vzťahy kaziť, pretoze vytvára na druhej nepríjemný tlak. Lahko sa mení vo sklamanie, pretoze sa nenaplnila naše predstava vytvorí v Hlave.

K niečomu alebo k ničomu

Očakávania je druh vizualizácia, ktora moze hoci ai prospešná. Naladením na pozitívne vlnu, kedy očakávame v náročných momentoch, že všetko dobre dopadne, vedia k tomu, že k Ludo pristupujeme s pozitívnou energiou, lebo očakávame, že sa ai oni Rovňák budem správou ai oni k nám. Ak ŠÚ očakávania pozitívne, neobmedzujúce a nevytvára v druhých tlak, ŠÚ prínosné. Očakávania uplatňujeme asi Najčastejšie v partnerských vzťahoch, kde nám spôsobujú sklamanie a hádky. Idú ruka v ruke s nekomunikací a potom od druhého Niečo čakáme, o čom nevie. Inak je to vo vzťah skutočný pohromou.

Odnaučiť sa Niečo očakávať

Najlepsie je opakovaná negatívny skúsenosť. Ak sa nám niekoľkokrát potvrdí, že nie je dobré od toho druhého očakávať ziadne konkretne formu spravanie, a pritom s ním tiez ale nekomunikovať, musíme určite zmeniť Spôsob svojho spravanie. Je potrebne viac hovorit a Menej očakávať. Dávať tomu druhému oveľa viac slobody, vediet prijatá, že má partner na situáciám úplne iný náhľad než my a zároveň zaradiť funkčné žitia v prítomnosti. Orientovať sa na to, čo je tu a teraz, denne prežíva emóciám vďačnosti za to všetko, čo naozaj máme, pretoze práve táto každodenné emóciám nás do prítomnosti navraciame. Netrápiť sa tím čo nemáme. To najlepsie, co mozem teda urobit, je poučiť sa zo Skúsenosti. Uvedomiť si, že každý z nás má naozaj úplne iný pohled na život i Spôsob svojho spravanie. Všetci premýšľam v konkretnych momentoch úplne inak. Je potrebne si uvedomiť a prijať, že medziľudské Vzťahy ŠÚ najme o komunikáciám a vyjasňovanie si vzájomných predstavte zosúlaďovania sa navzájom, v partnerstva, vo vzťahoch s rodičmi, s deťmi, s priatel a s ludmi v práci.samého.

Ak sa bojíte sklamanie, odnaučte sa čokoľvek očakávať