Požiarna ochrana pamiatkových objektov

Ako je to s požiarnou ochranou v prípade pamiatkových objektov? Aké sú postupy? Aký význam majú hasičské cvičenia a ako pomôžu protipožiarne nátery?

Samostatná kapitola v rámci požiarnej ochrany

Každý zamestnávateľ nás pred zaradením na pracovnú pozíciu musí povinne oboznámiť so zásadami BOZP a PO. Prechádzame na bezpečnosť a požiarnu ochranu – školenia a odnášame si cenné informácie, ktoré v každodennej práci uplatňujeme v praxi. Súčasťou školenia je samozrejme aj protipožiarna ochrana. Tá je u väčšiny budov jasne čitateľná a vopred daná. Zamestnanci vždy vedia, ako sa zachovať. Trochu zložitejšie je to ale pri niektorých pamiatkovo chránených budovách.

Vďaka za každé požiarne cvičenie

Pravidelne by sa najmä v priestoroch, kde je sťažený prístup hasiacej techniky, mali vykonávať hasičské cvičenia. Tieto aktivity pomáhajú koordinácii jednotlivých úkonov v rámci ťažko prístupného objektu. Môže ísť napríklad o priestor hradu či zámku, kde sú príjazdové cesty v mnohých prípadoch veľmi obmedzené. Za pomoci taktických alebo preverovacích cvičení hasičského zboru sa darí následná eliminácia negatívnych dopadov vzniku požiaru v objekte.

Protipožiarne nátery aj rozdelenie objektu

Z hľadiska ochrany proti požiaru je nutné objekty rozdeliť do požiarnych úsekov. Zvláštnu kategóriu predstavujú vždy podkrovné priestory a strechy objektov.

Veľmi ošemetné je potom zaisťovanie protipožiarnych náterov. Tie sú vhodné len pre niektoré budovy a materiály a naopak úplne nevhodné pre niektoré pamiatkovo chránené objekty. Práve protipožiarne nátery totiž spôsobujú degradáciu drevených prvkov pôvodného dreva, kedy dochádza k takzvanému rozvládnutiu drevených prvkov budovy.

Materiály strechy tiež hrajú veľkú rolu

Materiály striech môžu mať veľký vplyv na celý priebeh požiaru. Pokiaľ je na streche použitá bridlica alebo pálená škridla, riziko rozvoja požiaru je menšie ako v prípade drevených šindľov alebo medeného plechu.

Požiarna ochrana pamiatkových objektov je veľmi komplexnou záležitosťou.