Najväčšie chyby pri plávaní, ktorými škodíte svojej chrbtici

Plávanie je výborná forma rehabilitácie po mnohých zraneniach aj chorobách. Ide o ideálny pohyb, ktorý odľahčuje našim kĺbom aj svalovému aparátu. Napriek tomu je však možné narobiť viac škody ako úžitku. Je pritom jedno, aký štýl si práve zvolíte.

Máte hlavu nad vodou?

V súčasnej dobe sa už aj malé deti učia správnym technikám plávania. Pozostatok z doby dávno minulej ale stále u niektorých plavcov pretrváva. Najmä ak plávate technikou prsia, nemali by ste držať hlavu nad vodou. Preťažujete tak neúmerne svoju krčnú chrbticu. Mnoho z nás samozrejme inú metódu nepozná, pretože ich to takto naučili rodičia alebo kamaráti. Pri správnej technike sa uľaví vašej chrbtici a vydržíte plávať oveľa dlhšie.

Rukávky nebrať

Ste zvyknutí svojim deťom dávať rukávy, aby si osvojili pohyb vo vode? Nejedná sa práve o najlepší tip. Tieto pomôcky totiž bránia prirodzenému pohybu paží a fixujú tak úplne nesprávny plavecký štýl. Oveľa lepšie je pre malé deti vybrať vhodný plavecký pás. Ten sa uviaže okolo pása a dovoľuje dieťaťu naučiť sa plávať. Jednotlivé plaváky je možné postupne odoberať, aby sa zmenšovala opora a nastala potreba plávať svojpomocne.

Zlá technika je zdrojom bolesti

Ďalší zlý návyk majú osoby, ktoré plávajú štýl kraula nesprávne. Tu je potrebné, aby bola chrbtica stále rovno. Každé tretie tempo následne pri nádychu pod rukou rotujeme hlavou striedavo na obe strany. Takto ale máme hlavou hýbať len každé tretie tempo, nie stále. Pri častom pohybe hlavou opäť dochádza k preťažovaniu krčnej chrbtice. Tento návyk ale neprospieva ani našim ramenám a šijovým svalom.

Za vôbec najvhodnejší plavecký štýl sa považuje znak. Ale to iba v prípade, keď plavec zvláda orientáciu v priestore s pohľadom na nebo. Opäť tu platí, že pokiaľ sa napíname, aby sme hľadali záchytné body pre orientáciu v priestore, záťaž pre šijové svaly je zbytočne vysoká.