Investície do nehnuteľností v súčasnosti stále dávajú zmysel

Nehnuteľnostné fondy ako investičná alternatíva

Podľa Rusňákovej DRFG existuje viac možností, ako investovať do nehnuteľností, čo je pre Čechov, pre ktorých sú nehnuteľnosti dlhodobo jednou z najpopulárnejších investícií, skvelá správa. Alternatívou sú investície cez nehnuteľnostné fondy. Tie fungujú na princípe, keď malí aj veľkí investori nekupujú nehnuteľnosti priamo, ale vkladajú svoje peniaze do fondu, ktorý ich spravuje, kupuje konkrétne nehnuteľnosti na trhu, vyberá nájomné a drží ich s vidinou ďalšieho zhodnotenia.

Malí investori, veľké projekty

Tento spôsob investovania do nehnuteľností má podľa Rusňákovej skupiny DRFG mnoho výhod:

  1. menší investori môžu prostredníctvom fondov investovať do skutočne veľkých developerských projektov a nielen kupovať jednotlivé domy/byty.
  2. Drobní investori sa dostanú aj na trh komerčných nehnuteľností, ktorý je pre bežného investora, ktorý si chce odkladať každý mesiac časť z výplaty nabok, bežne uzavretý. Vďaka nehnuteľnostnému fondu tak môžu z malej časti vlastniť aj obchodné centrum, retail park alebo logistické centrum, čo je priaznivé.

Pri vysokej inflácii môže byť dobré investovať do nehnuteľnostných fondov

Zatiaľ čo výnosnosť nájmov pri rezidenčných nehnuteľnostiach sa pohybuje kvôli ich vysokým cenám len na úrovni 2 % ročne, pri komerčných nehnuteľnostiach sa pohybujú výnosy z nájmu okolo 6 %. Tieto výnosy sa potom prepisujú spoločne s rastúcou cenou nehnuteľností a pozemkov, na ktorých stoja do ohodnotenia celého fondu. Nájmy sú navyše v priemyselných nehnuteľnostiach indexované na infláciu a každoročne tak rastú.

Nehnuteľnostné fondy zabránia sekundárnym problémom týkajúce sa priameho vlastníctva

Vlastnenie nehnuteľností cez fond má výhody časové aj finančné:

  • investori nemusia nijako riešiť správu svojich nehnuteľností, zháňať do nich nájomníkov a všetko okolo toho spojené,
  • zároveň na držanie podielových fondov sa vzťahuje klasický trojročný časový test na všetky cenné papiere. Po jeho uplynutí tak môžete svoju pozíciu v nehnuteľnostnom fonde uzavrieť bez dodatočných daňových nákladov.

Investovanie do nehnuteľností cez fondy je tak vhodné pre každého, kto sa chce zúčastniť nehnuteľného trhu a investovať tak do skutočných vecí s reálnou hodnotou a zároveň nechce riešiť nepríjemnosti spojené s priamym vlastníctvom nehnuteľnosti.