Čo je to ekologické poľnohospodárstvo a má nejaké výhody?

V posledných rokoch sa veľký dôraz kladie na ekológiu celkovo. Ľudia si uvedomujú svoje dopady na životné prostredie okolo nás a snažia sa o elimináciu krokov, ktoré by negatívnym spôsobom dopadali na planétu ako takú. Vedia totiž, že budúcnosť ich aj ich detí je iba v ich rukách. A tak sa do popredia dostáva aj ekologické poľnohospodárstvo. O čo ide a aké má tento druh poľnohospodárstva výhody?

Zachovanie prírodných kolobehov

V porovnaní s tradičnými spôsobmi poľnohospodárstva si to ekologické zakladá na jednom, a síce na zachovaní prírodných kolobehov. Rešpektujú sa úrodnostné vlastnosti pôdy, aj potreby zvierat i celková šetrnosť k prírode. Nepoužívajú sa žiadne umelé hnojivá, žiadne chemické postreky alebo hormóny, ktoré by akýmkoľvek spôsobom škodili zvieratám alebo ich strave. Zakazuje sa používanie syntetických pesticídov. Všetko ide skrátka cestou prírodnou, a to je napokon ten hlavný benefit.

Pokiaľ si zakúpite produkty z ekologického poľnohospodárstva, máte istotu, že pri pestovaní odrôd alebo chovu zvierat nebolo nejako nevábne zaobchádzané so zvieratami, rovnako tak nebolo použité nič chemické, čo by napokon značne zamávalo s vašim zdravím.

Odtiaľ pochádza biopotraviny

A tým sa pomyselným somárskym mostíkom dostávame k bio potravinám, čo sú produkty pochádzajúce práve z ekologických poľnohospodárstiev. Toto označenie bolo zavedené v roku 1994 a označujú sa tým výrobky a produkty pochádzajúce z ekologického poľnohospodárstva, ktoré je súčasťou politiky trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie.

Treba konštatovať, že tí, ktorí chcú ísť touto cestou čiže cestou ekologického poľnohospodárstva a chcú sa na výrobe takýchto produktov podieľať, podliehajú prísnym a pravidelným kontrolám kontrolných organizácií. Aj vďaka tomu, že pri kontrolách obstoja na výbornú, majú nárok na rad štátnych dotácií, ku ktorým patria aj tie z programu Rozvoj vidieka.