Ako napísať diplomovú prácu krok za krokom

Či už ste sa niekoľkými rokmi štúdia prebehli viac či menej zdarne, na konci vás čaká finálna skúška vo forme diplomovej práce. Tej sa nevyhnete, ale môžete sa vopred pripraviť na postup, ktorého sa budete držať. A presne ten sa dozviete v nasledujúcom článku. 

Úplným základom je samozrejme voľba témy a ciele vašej práce. Určite je vždy lepšie zvoliť tému ktoré je vám blízke, trochu vás zaujíma a pôjde vám dobre od ruky. Téma by malo rozvíjať vaše silné stránky, ak to tak bude, na výsledku to bude poznať. Je dobré tému prebrať s vedúcim a vopred si zistiť, čo od vás vlastne čaká. Ostatne voľba správneho vedúceho by mohla byť kapitolou sama pre seba. Stanovte si cieľ, ktorý je možné splniť, definujte si ho pre seba a vpíšte si ho hrubým červeným fixkou do pamäte. 

Tip: Než sa vrhnete na budúci postup mali by ste vedieť, že na prácu nemusíte byť sami. Rovnako ako mnoho ďalších študentov môžete využiť možnosť vypracovania diplomovej práce na zákazku. Anonymne a bez starostí môžete mať to, na čo by ste sa inak dlho dreli. 

Diplomová práca krok za krokom 

Pozrite sa na jednotlivé krôčiky, po ktorých budete pri písaní vašej diplomovej práce postupovať. Ak budete mať presný plán a krôčik po krôčiku postupovať, máte už skoro vyhraté. 

úplný začiatok 

Zistite čas a dátum odovzdania práce 

Zistite všetky formálne náležitosti 

Koľko výtlačkov vaša škola požaduje? 

aké prílohy musia práce mať? 

Téma a vedúci práce 

Vyberte si vhodné tému 

Vyberte si vedúceho vašej práce 

Vypracujte a odovzdajte tézy práce 

Naplánujte si konzultácie 

samotné písanie 

Nájdite všetky podklady k téme 

Vypracovanie diplomovej práce začína osnovou 

Vypracujte si osnovu 

Napíšte úvod i záver 

Spracujte poznámky aj citácie a uveďte zdroje 

Skontrolujte gramatiku a štylistiku 

Nechajte si prácu schváliť vedúcim 

Vytvorte obsah a pripojte prílohy 

Tlač a väzba 

Vyberte farbu dosiek a písmo 

Výrobu dosiek objednajte vopred 

Nezabudnite na nutný počet kópií 

Kópia nezabudnite podpísať