Ako je to s demoláciou v Austrálii? Poďte sa pozrieť na zaujímavosti

Svet demolácií a dekompozície budov je plný zaujímavostí. Poďme sa pozrieť na fakty, ktoré je možné zistiť o svete demolácií, ktorý sa realizuje priamo u našich protinožcov. Vitajte v Austrálii, ideme búrať!

Štyridsať percent

Presne toľko v tejto rozľahlej krajine na južnej pologuli predstavuje stavebný a demolačný odpad vzhľadom na celkové množstvo odpadov v krajine. Na rozdiel od Ameriky sa tak jedná o pomerne dosť nízke číslo. Ešte treba dodať, že v oboch krajinách, podobne ako u nás, sa demolačný odpad následne recykluje a využíva na celý rad novo vznikajúcich projektov a stavieb.

Chceli by ste milióny?

Je jasné, že taká veľká krajina bude mať vysoký počet ton stavebného a demolačného materiálu. Keby ste tipovali, zrejme by ste sa netrafili. Austrália ročne vyprodukuje ťažko uveriteľných 19 miliónov ton stavebného a demolačného materiálu ročne. Presne toľko každý rok Austrálčania v stavebníctve odpratávajú na rôzne špecializované recyklačné skládky materiálu.

Šup s tým na skládku

Z pomerne vysokého čísla sa ale dostávame na konečné zúčtovanie. Aj po dôkladnom oddelení materiálov stále ešte zostáva priestor pre predmety, ktoré jednoducho a jednoducho zrecyklovať nemožno. Aj pri veľkej vôli to ešte stále nie je technologicky možné. Bohužiaľ sa viac ako 8 miliónov ton stavebného a demolačného odpadu musí ročne odviezť na bežnú skládku, kde nebude slúžiť k ničomu inému, než že vyplní voľný priestor a zaťaží ďalšie odpady.

Triedenie je in

Aj v Austrálii platia podobné pravidlá ako u nás – recyklácia čo najväčšieho počtu materiálov je ľuďom pripočítaná k dobru. Môžu tak triediť napríklad plast, betón, tehly, alebo napríklad asfalt. Všetko sa ďalej použije, napríklad na výstavbu novej cesty v okolí, alebo na ďalšie stavebné a priemyselné účely.

Zdá sa vám Austrália vzdialená? Pokiaľ ide o nakladanie so stavebným a demoličným materiálom, máme toho dosť spoločného.