Aké faktory ovplyvňujú menové kurzy?

Kurz euro alebo dolára sa mení ako na hojdačke, a to isté platí pre českú korunu, ktorá sa však v posledných mesiacoch dostala na svoju najsilnejšiu pozíciu za posledných jedenásť rokov. V súvislosti s tým sa ponúka otázka, čo konkrétne má vplyv na menové kurzy, respektíve prečo sa meny tak markantne menia. Faktorov, ktoré ovplyvňujú práve toto, je hneď niekoľko.

Menovým kurzom nazývame cenu peňažnej jednotky jednej krajiny, a to vyjadrenú v peňažnej jednotke druhej krajiny. Takzvaný menový kurz sa následne tvorí veľmi zložitým procesom vzájomných vzťahov národnej a tiež svetovej ekonomiky a politiky a vplyv naň má niekoľko faktorov, ktoré všeobecne ovplyvňujú aj danú ekonomiku konkrétnej krajiny.

Inflácia

Na menu má bezpochyby vplyv inflácia. Ekonomický jav, ktorého berieme za takého strašiaka v našich skriniach. Vo väčšine prípadov pokiaľ dôjde k zvýšeniu úrovne cien v jednej krajine, dôjde tiež k zníženiu kúpnej sily jej peňaženia jednotky čiže tým pádom dochádza k zníženiu menového kurzu.

Pre veľkých ekonomických hráčov na trhu sú atraktívnejšie také štáty, ktoré majú stabilnú menu a teda aj stabilnú ekonomiku. Vplyvom posledných udalostí však nemôžeme povedať, že jediná mena naznačuje, aká silná alebo naopak slabá ekonomika danej krajiny je.

Stav platobnej bilancie

Medzi faktory ovplyvňujúce menovú politiku, respektíve faktory, ktoré sa ovplyvňujú spoločne s menovou politikou tak nejako navzájom patrí aj platobná bilancia a jej stav. Hovoríme o pohybe peňažných prostriedkov v podobe platieb prijatých a zaplatených v danej krajine.

Ak je aktívnych sald prijatých v danej krajine mnoho, dochádza tým k navýšeniu kurzu národnej meny. Pri pasívnom salde sa predpokladá naopak rast dopytu po mene zahraničnej.

Ceny energií a ďalších surovín

A dostávame sa aj k ďalšiemu faktoru, pre nás veľmi aktuálnemu, a síce k cenám energií a ďalších surovín, ktoré taktiež priamo ovplyvňujú menové kurzy. Tomu, ako veľmi môžu meny ovplyvňovať, sme boli svedkami vlani na jeseň, keď ceny energií rástli rekordným tempom nahor vplyvom zahraničných udalostí, konkrétne vojny na Ukrajine.