Aké existujú druhy reklamy?

Reklama je dôležitou súčasťou marketingu každej spoločnosti. Môže mať mnoho podôb a foriem, takže spoločnosti majú naozaj z čoho vyberať. Rôzne druhy reklamy sa môžu vyznačovať rôznou účinnosťou a samozrejme aj rôznou cenou. Za reklamu sa považuje ako platená, tak aj neplatená propagácia spoločnosti, výrobku, tovaru alebo služby. Jej obvyklým cieľom je zvýšenie predaja.

Reklamné predmety?

Reklamné predmety sú jednou z najlacnejších foriem reklamy. Môže jej o reklamné perá, hrnčeky, kalendáre, diáre, tašky, ceruzky, zošívačky, tričká, bloky, flash disky či dáždniky. Za reklamné predmety, ktoré sú daňovo uznateľným nákladom, sa podľa zákona považujú také predmety, ktoré:

Obsahujú logo spoločnosti, ochrannú známku alebo propagovanú službu/výrobok. Logo sa musí objaviť priamo na výrobku alebo na jeho obale. Môže byť vyšité, vytlačené alebo prilepené atď.
Cena výrobku musí byť nižšia ako 500 Sk (pre platiteľa bez DPH, pre neplatcov vrátane DPH).
Nesmie ísť o predmet spadajúci do spotrebnej dane (s výnimkou tichého vína – čo je víno iné, než šumivé).
Reklama v médiách (neelektronická)
Tieto reklamy poznáme všetci veľmi dobre. Môže ísť o reklamu v televízii, spot v rádiu, rozhlasové spoty, reklamné letáky (ktoré nám prídu do schránky až domov), spoty v kinách ale aj reklamy na billboardoch alebo budovách. Veľmi obľúbenou formou sú aj reklamy v novinách, ktoré si napriek silnej internetovej konkurencii stále ešte držia svoje miesto na trhu.

Reklama elektronická

Ide o reklamu, ktorá je nám ponúkaná po tom, čo sa prihlásime na internet. A to z akéhokoľvek prístroja. Snáď neexistujú internetové stránky, na ktorých by ste nenašli reklamu. Reklama nám chodí aj adresne, napríklad na e-mail. Obvykle sa jedná o výrobcov, od ktorých už ste raz nakúpili, ale môže ísť aj o rôzne podvodné e-maily.